ליפה, יבשושי, לא מסתדר, מתקרזל, ועוד צרות. או שמא חלומי, קפיצי, שובב, מלא חיים…?