הגיגים, מחשבות, יופי והחיים עצמם.

הגיגים, מחשבות, יופי והחיים עצמם.